Domů   hlucinsko-zahrada@centrum.cz

Pěstování zeleniny
 

Stanoviště a půda

Velmi důležitými podmínkami pro pěstování zeleniny jsou samozřejmě charakter stanoviště a půdy. 

 

Stanoviště

- vhodné k pěstování zeleniny - slunné a rovinaté pozemky

- méně vhodné - severní, svažité pozemky, návrší

- problematické - pozemky v kotlině – výskyt pozdních a častých podzimních mrazíků

 

Půda

Je základem úspěšného zahrádkaření a dobré úrody zdravé zeleniny i ovoce. Má-li být úrodná, musí mít:

 

 1. Dostatek humusu
 2. Drobtovitou strukturu
 3. Správnou půdní reakci

 

 

Půda - průřez

 • Ornice
 • Podloží
 • Spodina

 

Typy půd

 1. Půdy lehké 
 2. Půdy středně těžké
 3. Půdy těžké

Zlehčování půd je dlouhodobý proces.

 

Pro správnou přípravu půdy při pěstování rostlin je vhodné si nechat provést rozbory půd (jednou za 4–5 let) na obsah:

 • Ca
 • N, K, P
 • humusu
 • cizorodých látek a těžkých kovů

 

Chemické složení půdy podle rostlin

Chemické složení půdy můžeme odvodit i z přítomnosti rostlin, které na ní rostou. Zde jsou nejčastější příklady:

 • půdy s Ca - jitrocel, mléč, penízekrolní, hořčice, mochna husí, čistec rolní
 • kyselé, vlhčí půdy - přeslička, šťovík, maceška, kopretina
 • půdy s K - lilek černý, merlík bílý, mléč, vlčí mák
 • půdy s N - kopřiva, smetánka lékařská
 • půdy s nedostatkem N - jetel plazivý - bílý

 

O vylepšování půdy a o humusu pojednáváme v dalších článcích v tomto oddílu. 

_________
Autor: Stanislav Kubesa

zpět na seznam
 

Ke stažení

O projektu - plakát (A3)

O projektu - skládačka (A5)

V zahradě, na sadě - vzdělávací publikace 

 

Aktuality

Projekt byl úspěšně ukončen na zaře 2015, můžete však stále využívat tento web a stáhnout si knihu, kterou jsme pro vás připravili (sekce Ke stažení)

 

  

Autorský kolektiv

 
©2014 | webadmin&design