Domů   hlucinsko-zahrada@centrum.cz

Pěstování zeleniny
 

1. seminář

Bolatice, Obecní úřad, Hlučínská 953/3, 747 23 18. 1. 2014, 9:00-13:00 (celý text)
 

Význam zeleniny

Zelenina má nezastupitelný význam pro člověka. (celý text)
 

Nezbytní činitelé pro úspěšné pěstování zeleniny

Abychom vypěstovali kvalitní ovoce musíme pracovat dbát na několik důležitých podmínek a okolností. (celý text)
 

Stanoviště a půda

Velmi důležitými podmínkami pro pěstování zeleniny jsou samozřejmě charakter stanoviště a půdy. (celý text)
 

Humus a správná struktura půdy

Humus má zásadní význam pro kvalitu půdy. Co znamená? Jak jej do půdy dodat? (celý text)
 

Zásady hnojení

Hnojení - doplnění dusíku a dalších prvků do půdy - je důležitou podmínkou úspěchu při pěstování plodin. (celý text)
 

Světlo

Světlo je důležitým vegetačním činitelem a bezpodmínečným zdrojem pro fotosyntézu (tj. přeměna organických látek na látky anorganické – vytváří se rostlinná hmota) (celý text)
 

Hospodaření s vodou při pěstování zeleniny

Voda poskytuje rostlinám přímou výživu ve formě O2 a H, rozpouští živiny. Nejdůležitějším zdrojem vody jsou srážky – déšť, sníh, rosa, jinovatka... (celý text)
 

Osevní plán

Rostliny mají různé nároky na kvalitu půdy, odčerpávají z půdy své živiny. Není proto vhodné sázet stejné rostliny a zeleninu několik let po sobě na stejné místo. Musíme předejít jednostrannému vyčerpání živin z půdy a poklesu úrodnosti a stanoviště většiny rostlin po čase střídat. (celý text)
 

Smíšené kultury pěstování zeleniny

Monokultura je vždy určitým způsobem jednostranná - dochází k jednostrannému odčerpávání živin z půdy, zatížení půdy, vytváří se vhodné podmínky pro šíření chorob, škůdců i plevelů. (celý text)
 

Ke stažení

O projektu - plakát (A3)

O projektu - skládačka (A5)

V zahradě, na sadě - vzdělávací publikace 

 

Aktuality

Projekt byl úspěšně ukončen na zaře 2015, můžete však stále využívat tento web a stáhnout si knihu, kterou jsme pro vás připravili (sekce Ke stažení)

 

  

Autorský kolektiv

 
©2014 | webadmin&design