Domů   hlucinsko-zahrada@centrum.cz

Pěstování zeleniny
 

Humus a správná struktura půdy

Humus

 1. Je hlavním životním prostředím pro půdní mikroorganismy (bakterie, řasy, sinice, houby)
 2. Rozmnožují se tam a spolu s humusem je tak umožněn:
 • Rozklad závadných a jedovatých látek
 • Dochází k odstranění půdní únavy
 • Ke snížení vyplavování dusičnanů do vody
 1. Je považován za zdroj udržení půdní mikrobiální aktivity
 2. Má schopnost vázat na sebe živiny
 3. Je médiem pro snížení škodlivosti průmyslových spádů a exhalací
 4. Poutá vláhu a živiny v půdě
 5. Zlehčuje středně těžké a těžké půdy
 6. Zvyšuje záhřevnost půdy
 7. Podporuje mikrobiální činnost
 8. Je zásobníkem dusíku

 

Jak obohatit půdu o humus?

Hnojením organickými hnojivy:

 1. komposty
 2. chlévská mrva
 3. zelené hnojení

 

Vhodná struktura půdy = drobtovitost půdy

Je to taková struktura půdy, při níž jsou jednotlivé částice půdy slepeny v drobty o průměru 1 – 10 mm. Drobty se navzájem dotýkají pouze ve styčných bodech, a tak vzniká houbovitá konzistence půdy s velkými vzdušnými póry mezi drobty a s krátkými kapilárami uvnitř drobtů. Vzdušné póry navzájem navazují a umožňují snadné vsakování srážkové nebo závlahové vody i pronikání kořenů rostlin.

Drobtovitá struktura půdy je pro rostliny nejvhodnější. Tzn. také to, že půda není slévavá – po dešti se netvoří škraloup. 

 

Jak dosáhnout droptovité struktury půdy?

 1. Zvýšením podílu humusu v půdě – kompost, hnůj
 2. Zelené hnojení – zarývání
 3. Mulčování
 4. Travní drn – zatravnění
 5. Vápnění půdy
 6. Závlaha  


_________
Autor: Stanislav Kubesa

zpět na seznam
 

Ke stažení

O projektu - plakát (A3)

O projektu - skládačka (A5)

V zahradě, na sadě - vzdělávací publikace 

 

Aktuality

Projekt byl úspěšně ukončen na zaře 2015, můžete však stále využívat tento web a stáhnout si knihu, kterou jsme pro vás připravili (sekce Ke stažení)

 

  

Autorský kolektiv

 
©2014 | webadmin&design